Ngôn ngữ: Vietnam

Chào mừng Quý Khách Công Ty Nguyên Anh

Liên hệ (028) 3842 1850

Chính Sách Bảo Hành

 1. Thời Gian Bảo Hành:

  - Tùy theo sản phẩm và thời gian bào hành của hãng sản xuất. Thời gian bào hành sẽ ghi rõ trong nội dung hợp đồng với khách hàng.

 2. Điều Kiện Bảo Hành:

  - Số máy còn nguyên vẹn, không có dấu đục xóa hoặc sửa chữa.

  - Sử dụng đúng môi trường, nhiệt độ, độ ẩm và nguồn điện cho phép của thiết bị (có ổn áp, có dây nối đất …..)

  - Sử dụng theo đúng tài liệu hướng dẫn kèm theo máy.

  - Thiết bị bảo hành tại Công ty Nguyên Anh – CASS.

  - Không bảo hành đối với :

  + Trường hợp khách hàng tự ý tháo mở, sửa chữa trứơc khi báo cho Trung tâm bảo hành.

  + Các thiết bị hao mòn theo thời gian như : Điện cực, các đầu do, bóng đèn, điện trở, thuỷ tinh…

  + Trường hợp làm rơi hoặc va chạm mạnh thiết bị.

  + Trường hợp hư hỏng do bảo quản kém : Bụi ẩm, nhiệt độ cao, hóa chất  ăn mòn, …
Bản tin điện tử
Follow us