Ngôn ngữ: Vietnam

Chào mừng Quý Khách Công Ty Nguyên Anh

Liên hệ (028) 3842 1850

Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Các hình khác

  • Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)
  • Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)
  • Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)
  • Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)

Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)

Tình trạng: Còn hàng

Giá tạm tính cho sản phẩm. Để nhận được giá tốt nhất xin Quý Khách "CHAT" với nhân viên hỗ trợ online hoặc click vào "YÊU CẦU BÁO GIÁ" phía dưới.

Hãng sản xuất: Oxoid (Thermo Scientific) – Anh

Mỗi hộp chứa 5 ống.

Mỗi ống chứa 50 đĩa.

Đĩa sử dụng thường xuyên bảo quản ở 2 – 8°C.

Lưu trữ dài hạn ở -20°C.

Thông Tin Của Bạn+

-

Chi tiết

Mỗi hộp chứa 5 ống.

Mỗi ống chứa 50 đĩa.

Đĩa sử dụng thường xuyên bảo quản ở 2 – 8°C.

Lưu trữ dài hạn ở -20°C.

Để đĩa đạt tới nhiệt độ phòng trước khi sử dụng

Khi đặt hàng vui lòng ghi rõ code và nồng độ.

 

Stt

Mã code

Tên Kháng Sinh

Quy cách

1

CT0002B

Ampicillin  AMP2µg

Hộp/5x50 đĩa

2

CT0003B

Ampicillin  AMP10µg

Hộp/5x50 đĩa

3

CT0004B

Ampicillin  AMP25µg

Hộp/5x50 đĩa

4

CT0005B

Bacitracin  B10units

Hộp/5x50 đĩa

5

CT0006B

Carbenicillin  CAR100µg

Hộp/5x50 đĩa

6

CT0007B

Cephalexin  CL30µg

Hộp/5x50 đĩa

7

CT0010B

Cephalothin  KF30µg

Hộp/5x50 đĩa

8

CT0011B

Cephazolin  KZ30µg

Hộp/5x50 đĩa

9

CT0012B

Chloramphenicol  C10µg

Hộp/5x50 đĩa

10

CT0013B

Chloramphenicol  C30µg

Hộp/5x50 đĩa

11

CT0014B

Chloramphenicol  C50µg

Hộp/5x50 đĩa

12

CT0015B

Clindamycin  DA10µg

Hộp/5x50 đĩa

13

CT0016B

Cloxacillin  OB5µg

Hộp/5x50 đĩa

14

CT0017B

Colistin SULPHATE  CT10µg

Hộp/5x50 đĩa

15

CT0018B

Doxycycline  DO30µg

Hộp/5x50 đĩa

16

CT0019B

Erythromycin E10µg

Hộp/5x50 đĩa

17

CT0020B

Erythromycin  E15µg

Hộp/5x50 đĩa

18

CT0021B

Erythromycin  E30µg

Hộp/5x50 đĩa

19

CT0023B

Fusidic ACID  FD10µg

Hộp/5x50 đĩa

20

CT0024B

Gentamicin  CN10µg

Hộp/5x50 đĩa

21

CT0025B

Kanamycin  K5µg

Hộp/5x50 đĩa

22

CT0026B

Kanamycin  K30µg

Hộp/5x50 đĩa

23

CT0027B

Lincomycin  MY2µg

Hộp/5x50 đĩa

24

CT0028B

Lincomycin  MY15µg

Hộp/5x50 đĩa

25

CT0030B

Minocycline  MH30µg

Hộp/5x50 đĩa

26

CT0031B

Nalidixic Acid  NA30µg

Hộp/5x50 đĩa

27

CT0032B

Neomycin  N10µg

Hộp/5x50 đĩa

28

CT0033B

Neomycin  N30µg

Hộp/5x50 đĩa

29

CT0034B

Nitrofurantoin  F100µg

Hộp/5x50 đĩa

30

CT0035B

Nitrofurantoin  F200µg

Hộp/5x50 đĩa

31

CT0036B

Nitrofuranton  F300µg

Hộp/5x50 đĩa

32

CT0037B

Novobiocin  NV5µg

Hộp/5x50 đĩa

33

CT0038B

Novobiocin  NV30µg

Hộp/5x50 đĩa

34

CT0039B

Oleandomycin  OL15µg

Hộp/5x50 đĩa

35

CT0040B

Oxacillin  OX5µg

Hộp/5x50 đĩa

36

CT0041B

Oxytetracycline  OT30µg

Hộp/5x50 đĩa

37

CT0042B

Penicillin G  P1.5 units

Hộp/5x50 đĩa

38

CT0043B

Penicillin G  P10 units

Hộp/5x50 đĩa

39

CT0044B

Polymyxin B  PB300 units

Hộp/5x50 đĩa

40

CT0046B

Spectinomycin  SH10µg

Hộp/5x50 đĩa

41

CT0047B

Streptomycin  S10µg

Hộp/5x50 đĩa

42

CT0048B

Streptomycin  S25µg

Hộp/5x50 đĩa

43

CT0051B

Sulphamethoxazole  RL25µg

Hộp/5x50 đĩa

44

CT0052B

Sulphamethox/Trimethoprim  SXT25µg

Hộp/5x50 đĩa

45

CT0053B

Tetracycline  TE10µg

Hộp/5x50 đĩa

46

CT0054B

Tetracycline  TE30µg

Hộp/5x50 đĩa

47

CT0056B

Tobramycin  TOB10µg

Hộp/5x50 đĩa

48

CT0057B

Trimethoprim  W1.25µg

Hộp/5x50 đĩa

49

CT0058B

Vancomycin  VA30µg

Hộp/5x50 đĩa

50

CT0059B

Compound Sulphonamide S3 300µg

Hộp/5x50 đĩa

51

CT0060B

Amoxycillin  AML2µg

Hộp/5x50 đĩa

52

CT0061B

Amoxycillin  AML25µg

Hộp/5x50 đĩa

53

CT0063B

Cephradine  CE30µg

Hộp/5x50 đĩa

54

CT0064B

Clindamycin  DA2µg

Hộp/5x50 đĩa

55

CT0065B

Colistin Sulphate  CT25µg

Hộp/5x50 đĩa

56

CT0066B

Erythromycin  E5µg

Hộp/5x50 đĩa

57

CT0067B

Metronidazole  MTZ5µg

Hộp/5x50 đĩa

58

CT0069B

Nitrofurantoin  F50µg

Hộp/5x50 đĩa

59

CT0070B

Trimethoprim  W2.5µg

Hộp/5x50 đĩa

60

CT0071B

Framycetin  FY100µg

Hộp/5x50 đĩa

61

CT0072B

Gentamicin  CN30µg

Hộp/5x50 đĩa

62

CT0073B

Nystatin  NS100 units

Hộp/5x50 đĩa

63

CT0074B

Sulphamethoxazole  RL100µg

Hộp/5x50 đĩa

64

CT0075B

Sulphafurazole  SF300µg

Hộp/5x50 đĩa

65

CT0076B

Trimethoprim  W5µg

Hộp/5x50 đĩa

66

CT0078B

Rifampicin  RD2µg

Hộp/5x50 đĩa

67

CT0088B

Penicllin G  P2µg

Hộp/5x50 đĩa

68

CT0091B

Mecillinam  MEL25µg

Hộp/5x50 đĩa

69

CT0096B

Mecillinam  MEL10µg

Hộp/5x50 đĩa

70

CT0104B

Rifampicin  RD30µg

Hộp/5x50 đĩa

71

CT0107B

Amikacin  AK30µg

Hộp/5x50 đĩa

72

CT0108B

Cefamandole  MA30µg

Hộp/5x50 đĩa

73

CT0119B

Cefoxitin  FOX30µg

Hộp/5x50 đĩa

74

CT0123B

Lincomycin  MY10µg

Hộp/5x50 đĩa

75

CT0124B

Penicillin G  P5 units

Hộp/5x50 đĩa

76

CT0127B

Cefuroxime  CXM30µg

Hộp/5x50 đĩa

77

CT0149B

Cefaclor  CEC30µg

Hộp/5x50 đĩa

78

CT0152B

Penicillin G  P1 units

Hộp/5x50 đĩa

79

CT0159B

Oxacillin  OX1µg

Hộp/5x50 đĩa

80

CT0161B

Amoxycillin  AML10µg

Hộp/5x50 đĩa

81

CT0166B

Cefotaxime  CTX30µg

Hộp/5x50 đĩa

82

CT0167B

Ticarcillin  TIC75µg

Hộp/5x50 đĩa

83

CT0174B

Mezlocillin  MEZ30µg

Hộp/5x50 đĩa

84

CT0180B

Pipemidic Acid  PIP20µg

Hộp/5x50 đĩa

85

CT0181B

Oxolinic Acid  OA2µg

Hộp/5x50 đĩa

86

CT0183B

Fosfomycin  FOS50µg

Hộp/5x50 đĩa

87

CT0188B

Vancomycin  VA5µg

Hộp/5x50 đĩa

88

CT0192B

Mezlocillin  MEZ75µg

Hộp/5x50 đĩa

89

CT0193B

Cefoperazone  CFP30µg

Hộp/5x50 đĩa

90

CT0199B

Pipercillin  PRL100µg

Hộp/5x50 đĩa

91

CT0207B

Rifampicin  RD5µg

Hộp/5x50 đĩa

92

CT0223B

Amoxycillin/Clavulan  AMC30µg

Hộp/5x50 đĩa

93

CT0225B

Netilmiin  NET30µg

Hộp/5x50 đĩa

94

CT0232B

Spiramycin  SP100µg

Hộp/5x50 đĩa

95

CT0249B

Cefoperazone  CFP75µg

Hộp/5x50 đĩa

96

CT0261B

Pipercillin  PRL75µg

Hộp/5x50 đĩa

97

CT0263B

Cefsulodin  CFS30µg

Hộp/5x50 đĩa

98

CT0264B

Aztreonam  ATM30µg

Hộp/5x50 đĩa

99

CT0406B

Cefuroxime  CXM5µg

Hộp/5x50 đĩa

100

CT0407B

Cefotaxime  CTX5µg

Hộp/5x50 đĩa

101

CT0411B

Spectinomycin   SH25µg

Hộp/5x50 đĩa

102

CT0412B

Ceftazidime  CAZ30µg

Hộp/5x50 đĩa

103

CT0417B

Ceftriaxone  CRO30µg

Hộp/5x50 đĩa

104

CT0424B

Netilmicin  NET10µg

Hộp/5x50 đĩa

105

CT0425B

Ciprofloxacin  CIP5µg

Hộp/5x50 đĩa

106

CT0434B

Norfloxacin  NOR10µg

Hộp/5x50 đĩa

107

CT0446B

Ofloxacin  OFX5µg

Hộp/5x50 đĩa

108

CT0453B

Cefadroxil  CFR30µg

Hộp/5x50 đĩa

109

CT0455B

Imipenem  IPM10µg

Hộp/5x50 đĩa

110

CT0466B

Metronidazole  MTZ50µg

Hộp/5x50 đĩa

111

CT0477B

Ceftizoxime  ZOX30µg

Hộp/5x50 đĩa

112

CT0493B

Fusidic Acid  FD5µg

Hộp/5x50 đĩa

113

CT0520B

Sulbactam  SAM20µg

Hộp/5x50 đĩa

114

CT0522B

Mupirocin  MUP5µg

Hộp/5x50 đĩa

115

CT0523B

Mupirocin  MUP200µg

Hộp/5x50 đĩa

116

CT0538B

Augmentin 3  AMC3µg

Hộp/5x50 đĩa

117

CT0545B

Apramycin  APR15µg

Hộp/5x50 đĩa

118

CT0623B

Ciprofloxacin  CIP1µg

Hộp/5x50 đĩa

119

CT0639B

Enrofloxacin  ENR5µg

Hộp/5x50 đĩa

120

CT0647B

Teicoplanin  TEC30µg

Hộp/5x50 đĩa

121

CT0653B

Cefixime  CFM5µg

Hộp/5x50 đĩa

122

CT0661B

Pefloxacin  PEF5µg

Hộp/5x50 đĩa

123

CT0664B

Colistin Sulphate  CT50µg

Hộp/5x50 đĩa

124

CT0665B

Cefotetan  CTT30µg

Hộp/5x50 đĩa

125

CT0666B

Flumequine  UB30µg

Hộp/5x50 đĩa

126

CT0668B

Norfloxacin  NOR5µg

Hộp/5x50 đĩa

127

CT0687B

Norfloxacin  NOR2µg

Hộp/5x50 đĩa

128

CT0693B

Clarithromycin  CLR15µg

Hộp/5x50 đĩa

129

CT0695B

Gentamicin  CN200µg

Hộp/5x50 đĩa

130

CT0720B

Piperacillin/Tazobact 75µg+10µg

Hộp/5x50 đĩa

131

CT0725B

Piperacillin/Tazobact TZP110µg

Hộp/5x50 đĩa

132

CT0758B

Fosfomycin Trometamol  FOT200µg

Hộp/5x50 đĩa

133

CT0771B

Cefepime  FEP30µg

Hộp/5x50 đĩa

134

CT0774B

Meropenem  MEM10µg

Hộp/5x50 đĩa

135

CT0794B

Gentamicin  CN120µg

Hộp/5x50 đĩa

136

CT0823B

Spectinomycin SH100µg

Hộp/5x50 đĩa

137

CT0906B

Azithromycin AZM15µg

Hộp/5x50 đĩa

138

CT0998B

Blank

Hộp/5x50 đĩa

139

CT1266T

Amikacin  AN30µg

Hộp/5x50 đĩa

140

CT1373T

Piperacillin/Tazobactam TZP40µg  Cyanamid

Hộp/5x50 đĩa

141

CT1374T

Piperacillin/Tazobactam TZP110µg  Cyanamid

Hộp/5x50 đĩa

142

CT1412B

Cefpirome CPO30µg

Hộp/5x50 đĩa

143

CT1586B

Levofloxacin 1 (LEV1)

Hộp/5x50 đĩa

144

CT1587B

Levofloxacin 5 (LEV5)

Hộp/5x50 đĩa

145

CT1599B

CLR2 Clarithromycin

Hộp/5x50 đĩa

146

CT1612B

CPD10 Cefpodoxime 10µg

Hộp/5x50 đĩa

147

CT1615B

CIP10 Ciprofloxacin 10µg

Hộp/5x50 đĩa

148

CT1616B

TZP36 Piperacillin/Tazobactam 30µg/6µg

Hộp/5x50 đĩa

149

CT1617B

FD50 Fusidic Acid 50µg

Hộp/5x50 đĩa

150

CT1618B

TOB 30 Tobramycin 30µg

Hộp/5x50 đĩa

151

CT1619B

PRL30 Piperacillin 30µg

Hộp/5x50 đĩa

152

CT1623B

Clarithromycin CLR5µg

Hộp/5x50 đĩa

153

CT1628B

Piperacillin 30µg/Tazobactam 10µg TZP40

Hộp/5x50 đĩa

154

CT1629B

CAZ10 Ceftazidime 10µg

Hộp/5x50 đĩa

155

CT1633B

Moxifloxacin 5µg (MXF5)

Hộp/5x50 đĩa

156

CT1644B

Quinupristin/Dalfopristin QD15µg

Hộp/5x50 đĩa

157

CT1647B

Cefprozil CPR30µg

Hộp/5x50 đĩa

158

CT1649B

Linezolid 10µg (LZD 10)

Hộp/5x50 đĩa

159

CT1650B

Linezolid 30µg (LZD 30)

Hộp/5x50 đĩa

160

CT1653B

Ampicillin/Sulbactam SAM30µg

Hộp/5x50 đĩa

161

CT1661B

Lomefloxacin     LOM 10 µg

Hộp/5x50 đĩa

162

CT1662B

Ceftibuten 30µg  CFT30

Hộp/5x50 đĩa

163

CT1668B

Pirlimycin 2 µg (PIR)

Hộp/5x50 đĩa

164

CT1683B

Moxifloxacin MXF1 µg

Hộp/5x50 đĩa

165

CT1714B

Telithromycin 15 µg (TEL15)

Hộp/5x50 đĩa

166

CT1727B

Sulbactam/Cefoperazone

Hộp/5x50 đĩa

167

CT1743B

Ceftriaxone 5 µg (CRO5)

Hộp/5x50 đĩa

168

CT1751B

Ceftiofur

Hộp/5x50 đĩa

169

CT1754B

Florfenicol

Hộp/5x50 đĩa

170

CT1755B

Penicillin/Novobiocin 

Hộp/5x50 đĩa

171

CT1756B

TIL15 µg  Tilmicosin 15

Hộp/5x50 đĩa

172

CT1757B

Lincomycin/Neomycin

Hộp/5x50 đĩa

173

CT1758B

Lincomycin/Spectinomycin LS109 µg

Hộp/5x50 đĩa

174

CT1761B

Ertapenem ETP10 µg

Hộp/5x50 đĩa

175

CT1806B

FCA25 µg Fluconazole

Hộp/5x50 đĩa

176

CT1807B

VOR1 µg Voriconazole

Hộp/5x50 đĩa

177

CT1826B

Mupirocin 20ug (MUP20)

Hộp/5x50 đĩa

178

CT1841B

TGC15 µg Tigecycline

Hộp/5x50 đĩa

179

CT1880B

Doripenem 10 µg (dor10)

Hộp/5x50 đĩa

180

CT1895B

Nafcillin 1µg (NF1)

Hộp/5x50 đĩa

181

CT1897B

Streptomycin 300 µg (s300)

Hộp/5x50 đĩa

182

CT1900B

Penicillin V 10 µg (PV10)

Hộp/5x50 đĩa

183

CT1929B

Cefovecin 30ug CVN30

Hộp/5x50 đĩa

184

CT1941B

Ceftaroline 30 µg g CPT30

Hộp/5x50 đĩa

185

CT1942B

Ceftaroline 5 µg CPT5

Hộp/5x50 đĩa

Thông tin kỹ thuật

Hãng Sản Xuất Oxoid (Thermo Scientific) – Anh
Bản tin điện tử
Follow us