GIỚI THIỆU FUNKE-DR.N. GERBER LABORTECHNIK GMBH

Funke-Dr.N.Gerber Labortechnik GmbH

Ringstraße 42, 12105 Berlin

Phone: +49-30 702 006 – 0

Fax: +49-30 702 006 – 66

www.funke-gerber.de

 

Funke-Gerber – Đối tác trong ngành công nghiệp sữa từ năm 1904.

Hồ sơ công ty

Được thành lập: 1904

Giám đốc điều hành: Kỹ sư Konrad Schaefer.

Sản phẩm

Công ty phát triển, sản xuất, tiếp thị các phụ tùng và trang thiết bị trên toàn cầu như sau:

  • Tất cả các trang thiết bị và phụ kiện để xác định nồng độ béo theo phương pháp Gerber như: máy li tâm, bể điều nhiệt, đèn đọc, butyrometers.
  • CryoStar” máy xác định điểm đông
  • “ LactoStar” và “LactoFlash” thiết bị phân tích sữa.
  • Máy đo pH
  • Trang thiết bị cơ bản dùng trong phòng thí nghiệm.

Hoạt động

Lắp đặt theo hình thức chìa khóa trao tay hay thiết kế toàn bộ phòng thí nghiệm trong lĩnh vực sau:

  • Ngành công nghiệp chế biến sữa
  • Trung tâm thu mua sữa và các sản phẩm ngành sữa.
  • Nhà máy sữa bột, sữa đặc, kem, sản phẩm bơ và pho mát.