Ngôn ngữ: Vietnam

Chào mừng Quý Khách Công Ty Nguyên Anh

Liên hệ (028) 3842 1850

Environmental Devices Corporation

Evironmental Devices Corporation là một hãng chuyên sản xuất  các thiết bị khoa học thuộc lĩnh vực chuyên biệt như  màn hình đếm bụi trên không .Từ năm 1990 được sát nhập thành tập đoàn EDC , thiết kế và thương maị hoá các sản phẩm, thiết bị. Tất cả các sản phẩm đạt chất lượng cao, nhẹ nhàng. EDC có mặt trên toàn thế giới, đạt tiêu chuẩn ISO-9001 về chất lượng và phù hợp với yêu cầu sản phẩm của ANSI/ASQC.

Evironmental Devices Corporation có rất nhiều loại máy đo khí hiển thị thời gian thực cho từng ứng dụng cụ thể, những thiết bị xách tay có dải đo thấp t ừ 10 µm, những Model : HD-1100 có thể đo ở những khu vực phức tạp đối với những mẫu cần thời gian đo là 24 giờ .Những máy  đếm hạt bụi trong môi trường trên không như Model : EPAM-5000 thì tiện ích gấp 2  lần những loai khác.Tập đoàn EDC luôn cung cấp những thiết bị tốt đáp ứng mọi nhu cầu.

Đặc Tính Các Sản Phẩm :

Có nhiều các Model khác nhau với những đặc tính kỹ thuật khác nhau và có ứng dụng khác nhau :

Ứng Dụng AQ10 EPAM 5000 Air Aide   3000 HD 1003 HD 1100 VDM 7500
Đo chất lượng không khí trong phòng ٧ ٧ ٧     ٧
Đo rủi ro nghề nghiệp trong vệ sinh công nghiệp ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
Hiển thị hàm lượng bụi ngoài môi trường ٧ ٧       ٧
Nồng độ bụi : 0.1- 200mg/m3 ٧ ٧ ٧     ٧
Nồng độ bụi : 0.1- 200mg/m3 ٧ ٧ ٧ ٧   ٧
Nồng độ bụi : 0.1- 200mg/m3, có thể lựa chọn 1- 2000mg/m3 ٧ ٧   ٧ ٧  
Phin lọc phân tích hàm lượng bụi   ٧   ٧   ٧
Tách kích cỡ hạt bụi ٧ ٧ ٧ ٧   ٧
Hiển thị hạt bụi           ٧

8 Sản phẩm)

8 Sản phẩm)

Bản tin điện tử
Follow us