Ngôn ngữ: Vietnam

Chào mừng Quý Khách Công Ty Nguyên Anh

Liên hệ (028) 3842 1850

Relaskop Technik

Được hình thành từ ý tưởng của Ông Walter Bitterlich , sinh năm 1908 – người khám phá ra lý thuyết đếm góc và là nhà sáng tạo Relaskop, ngày nay Relaskop – Technik Vertriebsges.m.b.H. là công ty chuyên hỗ trợ về kỹ thuật, khoa học và phân phối độc quyền 03 sản phẩm chính phục vụ trong công tác nghiên cứu lâm nghiệp như sau :

  1. Spiegel - Relaskop
  2. Dial - Dendro
  3. Bitterlich Sektorkluppe

3 Sản phẩm)

3 Sản phẩm)

Bản tin điện tử
Follow us