Đĩa Kháng Sinh Oxoid (Thermo Scientific)

0

Giá tạm tính cho sản phẩm. Để nhận được giá tốt nhất xin Quý Khách “Chat Tư Vấn” với nhân viên hỗ trợ online hoặc click vào “Yêu Cầu Báo Gía” phía dưới.

Yêu Cầu Báo Giá Thiết Bị
person
Fill out this field
phone
Fill out this field
Please enter a valid email address.
create
Fill out this field

Kết Nối:

YouTube
Messenger
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có địa điểm nhận hàng tại TP.HCM
Các đơn hàng có địa điểm nhận hàng ở các tỉnh thành khác sẻ có chi phí nhận chuyển tùy thuộc vào địa điểm giao hàng và được thương thảo trong hợp đồng với khách hàng

Chi Tiết Thiết Bị:

Mỗi hộp chứa 5 ống.

Mỗi ống chứa 50 đĩa.

Đĩa sử dụng thường xuyên bảo quản ở 2 – 8°C.

Lưu trữ dài hạn ở -20°C.

Để đĩa đạt tới nhiệt độ phòng trước khi sử dụng

Khi đặt hàng vui lòng ghi rõ code và nồng độ.

 

Stt

Mã code

Tên Kháng Sinh

Quy cách

1

CT0002B

Ampicillin  AMP2µg

Hộp/5×50 đĩa

2

CT0003B

Ampicillin  AMP10µg

Hộp/5×50 đĩa

3

CT0004B

Ampicillin  AMP25µg

Hộp/5×50 đĩa

4

CT0005B

Bacitracin  B10units

Hộp/5×50 đĩa

5

CT0006B

Carbenicillin  CAR100µg

Hộp/5×50 đĩa

6

CT0007B

Cephalexin  CL30µg

Hộp/5×50 đĩa

7

CT0010B

Cephalothin  KF30µg

Hộp/5×50 đĩa

8

CT0011B

Cephazolin  KZ30µg

Hộp/5×50 đĩa

9

CT0012B

Chloramphenicol  C10µg

Hộp/5×50 đĩa

10

CT0013B

Chloramphenicol  C30µg

Hộp/5×50 đĩa

11

CT0014B

Chloramphenicol  C50µg

Hộp/5×50 đĩa

12

CT0015B

Clindamycin  DA10µg

Hộp/5×50 đĩa

13

CT0016B

Cloxacillin  OB5µg

Hộp/5×50 đĩa

14

CT0017B

Colistin SULPHATE  CT10µg

Hộp/5×50 đĩa

15

CT0018B

Doxycycline  DO30µg

Hộp/5×50 đĩa

16

CT0019B

Erythromycin E10µg

Hộp/5×50 đĩa

17

CT0020B

Erythromycin  E15µg

Hộp/5×50 đĩa

18

CT0021B

Erythromycin  E30µg

Hộp/5×50 đĩa

19

CT0023B

Fusidic ACID  FD10µg

Hộp/5×50 đĩa

20

CT0024B

Gentamicin  CN10µg

Hộp/5×50 đĩa

21

CT0025B

Kanamycin  K5µg

Hộp/5×50 đĩa

22

CT0026B

Kanamycin  K30µg

Hộp/5×50 đĩa

23

CT0027B

Lincomycin  MY2µg

Hộp/5×50 đĩa

24

CT0028B

Lincomycin  MY15µg

Hộp/5×50 đĩa

25

CT0030B

Minocycline  MH30µg

Hộp/5×50 đĩa

26

CT0031B

Nalidixic Acid  NA30µg

Hộp/5×50 đĩa

27

CT0032B

Neomycin  N10µg

Hộp/5×50 đĩa

28

CT0033B

Neomycin  N30µg

Hộp/5×50 đĩa

29

CT0034B

Nitrofurantoin  F100µg

Hộp/5×50 đĩa

30

CT0035B

Nitrofurantoin  F200µg

Hộp/5×50 đĩa

31

CT0036B

Nitrofuranton  F300µg

Hộp/5×50 đĩa

32

CT0037B

Novobiocin  NV5µg

Hộp/5×50 đĩa

33

CT0038B

Novobiocin  NV30µg

Hộp/5×50 đĩa

34

CT0039B

Oleandomycin  OL15µg

Hộp/5×50 đĩa

35

CT0040B

Oxacillin  OX5µg

Hộp/5×50 đĩa

36

CT0041B

Oxytetracycline  OT30µg

Hộp/5×50 đĩa

37

CT0042B

Penicillin G  P1.5 units

Hộp/5×50 đĩa

38

CT0043B

Penicillin G  P10 units

Hộp/5×50 đĩa

39

CT0044B

Polymyxin B  PB300 units

Hộp/5×50 đĩa

40

CT0046B

Spectinomycin  SH10µg

Hộp/5×50 đĩa

41

CT0047B

Streptomycin  S10µg

Hộp/5×50 đĩa

42

CT0048B

Streptomycin  S25µg

Hộp/5×50 đĩa

43

CT0051B

Sulphamethoxazole  RL25µg

Hộp/5×50 đĩa

44

CT0052B

Sulphamethox/Trimethoprim  SXT25µg

Hộp/5×50 đĩa

45

CT0053B

Tetracycline  TE10µg

Hộp/5×50 đĩa

46

CT0054B

Tetracycline  TE30µg

Hộp/5×50 đĩa

47

CT0056B

Tobramycin  TOB10µg

Hộp/5×50 đĩa

48

CT0057B

Trimethoprim  W1.25µg

Hộp/5×50 đĩa

49

CT0058B

Vancomycin  VA30µg

Hộp/5×50 đĩa

50

CT0059B

Compound Sulphonamide S3 300µg

Hộp/5×50 đĩa

51

CT0060B

Amoxycillin  AML2µg

Hộp/5×50 đĩa

52

CT0061B

Amoxycillin  AML25µg

Hộp/5×50 đĩa

53

CT0063B

Cephradine  CE30µg

Hộp/5×50 đĩa

54

CT0064B

Clindamycin  DA2µg

Hộp/5×50 đĩa

55

CT0065B

Colistin Sulphate  CT25µg

Hộp/5×50 đĩa

56

CT0066B

Erythromycin  E5µg

Hộp/5×50 đĩa

57

CT0067B

Metronidazole  MTZ5µg

Hộp/5×50 đĩa

58

CT0069B

Nitrofurantoin  F50µg

Hộp/5×50 đĩa

59

CT0070B

Trimethoprim  W2.5µg

Hộp/5×50 đĩa

60

CT0071B

Framycetin  FY100µg

Hộp/5×50 đĩa

61

CT0072B

Gentamicin  CN30µg

Hộp/5×50 đĩa

62

CT0073B

Nystatin  NS100 units

Hộp/5×50 đĩa

63

CT0074B

Sulphamethoxazole  RL100µg

Hộp/5×50 đĩa

64

CT0075B

Sulphafurazole  SF300µg

Hộp/5×50 đĩa

65

CT0076B

Trimethoprim  W5µg

Hộp/5×50 đĩa

66

CT0078B

Rifampicin  RD2µg

Hộp/5×50 đĩa

67

CT0088B

Penicllin G  P2µg

Hộp/5×50 đĩa

68

CT0091B

Mecillinam  MEL25µg

Hộp/5×50 đĩa

69

CT0096B

Mecillinam  MEL10µg

Hộp/5×50 đĩa

70

CT0104B

Rifampicin  RD30µg

Hộp/5×50 đĩa

71

CT0107B

Amikacin  AK30µg

Hộp/5×50 đĩa

72

CT0108B

Cefamandole  MA30µg

Hộp/5×50 đĩa

73

CT0119B

Cefoxitin  FOX30µg

Hộp/5×50 đĩa

74

CT0123B

Lincomycin  MY10µg

Hộp/5×50 đĩa

75

CT0124B

Penicillin G  P5 units

Hộp/5×50 đĩa

76

CT0127B

Cefuroxime  CXM30µg

Hộp/5×50 đĩa

77

CT0149B

Cefaclor  CEC30µg

Hộp/5×50 đĩa

78

CT0152B

Penicillin G  P1 units

Hộp/5×50 đĩa

79

CT0159B

Oxacillin  OX1µg

Hộp/5×50 đĩa

80

CT0161B

Amoxycillin  AML10µg

Hộp/5×50 đĩa

81

CT0166B

Cefotaxime  CTX30µg

Hộp/5×50 đĩa

82

CT0167B

Ticarcillin  TIC75µg

Hộp/5×50 đĩa

83

CT0174B

Mezlocillin  MEZ30µg

Hộp/5×50 đĩa

84

CT0180B

Pipemidic Acid  PIP20µg

Hộp/5×50 đĩa

85

CT0181B

Oxolinic Acid  OA2µg

Hộp/5×50 đĩa

86

CT0183B

Fosfomycin  FOS50µg

Hộp/5×50 đĩa

87

CT0188B

Vancomycin  VA5µg

Hộp/5×50 đĩa

88

CT0192B

Mezlocillin  MEZ75µg

Hộp/5×50 đĩa

89

CT0193B

Cefoperazone  CFP30µg

Hộp/5×50 đĩa

90

CT0199B

Pipercillin  PRL100µg

Hộp/5×50 đĩa

91

CT0207B

Rifampicin  RD5µg

Hộp/5×50 đĩa

92

CT0223B

Amoxycillin/Clavulan  AMC30µg

Hộp/5×50 đĩa

93

CT0225B

Netilmiin  NET30µg

Hộp/5×50 đĩa

94

CT0232B

Spiramycin  SP100µg

Hộp/5×50 đĩa

95

CT0249B

Cefoperazone  CFP75µg

Hộp/5×50 đĩa

96

CT0261B

Pipercillin  PRL75µg

Hộp/5×50 đĩa

97

CT0263B

Cefsulodin  CFS30µg

Hộp/5×50 đĩa

98

CT0264B

Aztreonam  ATM30µg

Hộp/5×50 đĩa

99

CT0406B

Cefuroxime  CXM5µg

Hộp/5×50 đĩa

100

CT0407B

Cefotaxime  CTX5µg

Hộp/5×50 đĩa

101

CT0411B

Spectinomycin   SH25µg

Hộp/5×50 đĩa

102

CT0412B

Ceftazidime  CAZ30µg

Hộp/5×50 đĩa

103

CT0417B

Ceftriaxone  CRO30µg

Hộp/5×50 đĩa

104

CT0424B

Netilmicin  NET10µg

Hộp/5×50 đĩa

105

CT0425B

Ciprofloxacin  CIP5µg

Hộp/5×50 đĩa

106

CT0434B

Norfloxacin  NOR10µg

Hộp/5×50 đĩa

107

CT0446B

Ofloxacin  OFX5µg

Hộp/5×50 đĩa

108

CT0453B

Cefadroxil  CFR30µg

Hộp/5×50 đĩa

109

CT0455B

Imipenem  IPM10µg

Hộp/5×50 đĩa

110

CT0466B

Metronidazole  MTZ50µg

Hộp/5×50 đĩa

111

CT0477B

Ceftizoxime  ZOX30µg

Hộp/5×50 đĩa

112

CT0493B

Fusidic Acid  FD5µg

Hộp/5×50 đĩa

113

CT0520B

Sulbactam  SAM20µg

Hộp/5×50 đĩa

114

CT0522B

Mupirocin  MUP5µg

Hộp/5×50 đĩa

115

CT0523B

Mupirocin  MUP200µg

Hộp/5×50 đĩa

116

CT0538B

Augmentin 3  AMC3µg

Hộp/5×50 đĩa

117

CT0545B

Apramycin  APR15µg

Hộp/5×50 đĩa

118

CT0623B

Ciprofloxacin  CIP1µg

Hộp/5×50 đĩa

119

CT0639B

Enrofloxacin  ENR5µg

Hộp/5×50 đĩa

120

CT0647B

Teicoplanin  TEC30µg

Hộp/5×50 đĩa

121

CT0653B

Cefixime  CFM5µg

Hộp/5×50 đĩa

122

CT0661B

Pefloxacin  PEF5µg

Hộp/5×50 đĩa

123

CT0664B

Colistin Sulphate  CT50µg

Hộp/5×50 đĩa

124

CT0665B

Cefotetan  CTT30µg

Hộp/5×50 đĩa

125

CT0666B

Flumequine  UB30µg

Hộp/5×50 đĩa

126

CT0668B

Norfloxacin  NOR5µg

Hộp/5×50 đĩa

127

CT0687B

Norfloxacin  NOR2µg

Hộp/5×50 đĩa

128

CT0693B

Clarithromycin  CLR15µg

Hộp/5×50 đĩa

129

CT0695B

Gentamicin  CN200µg

Hộp/5×50 đĩa

130

CT0720B

Piperacillin/Tazobact 75µg+10µg

Hộp/5×50 đĩa

131

CT0725B

Piperacillin/Tazobact TZP110µg

Hộp/5×50 đĩa

132

CT0758B

Fosfomycin Trometamol  FOT200µg

Hộp/5×50 đĩa

133

CT0771B

Cefepime  FEP30µg

Hộp/5×50 đĩa

134

CT0774B

Meropenem  MEM10µg

Hộp/5×50 đĩa

135

CT0794B

Gentamicin  CN120µg

Hộp/5×50 đĩa

136

CT0823B

Spectinomycin SH100µg

Hộp/5×50 đĩa

137

CT0906B

Azithromycin AZM15µg

Hộp/5×50 đĩa

138

CT0998B

Blank

Hộp/5×50 đĩa

139

CT1266T

Amikacin  AN30µg

Hộp/5×50 đĩa

140

CT1373T

Piperacillin/Tazobactam TZP40µg  Cyanamid

Hộp/5×50 đĩa

141

CT1374T

Piperacillin/Tazobactam TZP110µg  Cyanamid

Hộp/5×50 đĩa

142

CT1412B

Cefpirome CPO30µg

Hộp/5×50 đĩa

143

CT1586B

Levofloxacin 1 (LEV1)

Hộp/5×50 đĩa

144

CT1587B

Levofloxacin 5 (LEV5)

Hộp/5×50 đĩa

145

CT1599B

CLR2 Clarithromycin

Hộp/5×50 đĩa

146

CT1612B

CPD10 Cefpodoxime 10µg

Hộp/5×50 đĩa

147

CT1615B

CIP10 Ciprofloxacin 10µg

Hộp/5×50 đĩa

148

CT1616B

TZP36 Piperacillin/Tazobactam 30µg/6µg

Hộp/5×50 đĩa

149

CT1617B

FD50 Fusidic Acid 50µg

Hộp/5×50 đĩa

150

CT1618B

TOB 30 Tobramycin 30µg

Hộp/5×50 đĩa

151

CT1619B

PRL30 Piperacillin 30µg

Hộp/5×50 đĩa

152

CT1623B

Clarithromycin CLR5µg

Hộp/5×50 đĩa

153

CT1628B

Piperacillin 30µg/Tazobactam 10µg TZP40

Hộp/5×50 đĩa

154

CT1629B

CAZ10 Ceftazidime 10µg

Hộp/5×50 đĩa

155

CT1633B

Moxifloxacin 5µg (MXF5)

Hộp/5×50 đĩa

156

CT1644B

Quinupristin/Dalfopristin QD15µg

Hộp/5×50 đĩa

157

CT1647B

Cefprozil CPR30µg

Hộp/5×50 đĩa

158

CT1649B

Linezolid 10µg (LZD 10)

Hộp/5×50 đĩa

159

CT1650B

Linezolid 30µg (LZD 30)

Hộp/5×50 đĩa

160

CT1653B

Ampicillin/Sulbactam SAM30µg

Hộp/5×50 đĩa

161

CT1661B

Lomefloxacin     LOM 10 µg

Hộp/5×50 đĩa

162

CT1662B

Ceftibuten 30µg  CFT30

Hộp/5×50 đĩa

163

CT1668B

Pirlimycin 2 µg (PIR)

Hộp/5×50 đĩa

164

CT1683B

Moxifloxacin MXF1 µg

Hộp/5×50 đĩa

165

CT1714B

Telithromycin 15 µg (TEL15)

Hộp/5×50 đĩa

166

CT1727B

Sulbactam/Cefoperazone

Hộp/5×50 đĩa

167

CT1743B

Ceftriaxone 5 µg (CRO5)

Hộp/5×50 đĩa

168

CT1751B

Ceftiofur

Hộp/5×50 đĩa

169

CT1754B

Florfenicol

Hộp/5×50 đĩa

170

CT1755B

Penicillin/Novobiocin 

Hộp/5×50 đĩa

171

CT1756B

TIL15 µg  Tilmicosin 15

Hộp/5×50 đĩa

172

CT1757B

Lincomycin/Neomycin

Hộp/5×50 đĩa

173

CT1758B

Lincomycin/Spectinomycin LS109 µg

Hộp/5×50 đĩa

174

CT1761B

Ertapenem ETP10 µg

Hộp/5×50 đĩa

175

CT1806B

FCA25 µg Fluconazole

Hộp/5×50 đĩa

176

CT1807B

VOR1 µg Voriconazole

Hộp/5×50 đĩa

177

CT1826B

Mupirocin 20ug (MUP20)

Hộp/5×50 đĩa

178

CT1841B

TGC15 µg Tigecycline

Hộp/5×50 đĩa

179

CT1880B

Doripenem 10 µg (dor10)

Hộp/5×50 đĩa

180

CT1895B

Nafcillin 1µg (NF1)

Hộp/5×50 đĩa

181

CT1897B

Streptomycin 300 µg (s300)

Hộp/5×50 đĩa

182

CT1900B

Penicillin V 10 µg (PV10)

Hộp/5×50 đĩa

183

CT1929B

Cefovecin 30ug CVN30

Hộp/5×50 đĩa

184

CT1941B

Ceftaroline 30 µg g CPT30

Hộp/5×50 đĩa

185

CT1942B

Ceftaroline 5 µg CPT5

Hộp/5×50 đĩa

Thiết Bị Mới

Sản phẩm bạn quan tâm