Ngôn ngữ: Vietnam

Chào mừng Quý Khách Công Ty Nguyên Anh

Liên hệ (028) 3842 1850

SEWARD

Giới thiệu công ty

Seward Limited
Dominion House
Easting Close
Worthing
West Sussex, BN14 8HQ
United Kingdom

Phone: +44 (0)1903 823 077
Fax: +44 (0)1903 219 233

www.seward.co.uk

Máy dập mẫu thương hiệu seward, tầm quan trọng về an toàn thực phẩm hơn 40 năm

Công ty TNHH Seward đã đang sản xuất máy dập mẫu huyền thoại mang thương hiệu Seward được 40 năm. Độc đáo và được xem là sản phẩm tốt nhất, trên khắp thế giới, máy dập mẫu mang thương hiệu Stomacher 400 giúp các nhà sản xuất chuẩn bị hơn 8 triệu mẫu thực phẩm một ngày.

Thương hiệu Stomacher là thiết bị lựa chọn duy nhất cho các công ty chú trọng về an toàn thực phẩm. Trong ngành sinh học, những phát triển mới của sản phẩm Stomacher 80 và micro 80 chứng minh tính 

MÁY DẬP MẪU THƯƠNG HIỆU SEWARD, TẦM QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM HƠN 40 NĂM

Bản tin điện tử
Follow us