Thiết bị tạo ra điện từ mồ hôi và chuyển động cơ thể

Các nhà nghiên cứu từ Đại học California của Mỹ đang phát triển một thiết bị gắn trên áo có thể tạo ra năng lượng để sạc điện thoại. https://v.vnecdn.net/vnexpress/video/web/mp4/2021/03/15/thiet-bi-tao-ra-dien-tu-mo-hoi-va-chuyen-dong-co-the-1615784329.mp4
Read More
Thiết Bị
Menu