I. Chọn vị trí đặt cân:
- Đặt cân lên trên một mặt bàn phẳng, chắc không bị rung, bởi vì cân rất nhạy chỉ cần một sự rung nhẹ nào cũng ảnh hưởng đến kết quả đo.
- Luôn luôn giữ cho cân được sạch sẽ và khô ráo.
- Bảo vệ cân tránh bị rung, nhiệt độ cao và bụi.
II. Cách điều chỉnh cân:
Lấy cân ra một cách cẩn thận.
Trước khi cân: diều chỉnh giọt nước cho cân ở vị trí cân bằng bằng cách dịch chuyển hai đầu chân của cân.
Tiến hành cân: đặt đĩa cân lên bàn cân một cách cẩn thận. Cấp điện cho cân và nhấn phím >O/T< để cân hoạt động. Chờ cho cân test xong và hiển thị zero. Lúc này ta có thể sử dụng được.
Tắt cân: Nhấn và giữ phím Mode Off cho đến khi trên màn hình xuất hiện chữ Off, buông tay ra, máy sẽ tắt.
Lưu ý: Để sử dụng cân được chính xác, chúng ta nên hiệu chuẩn trước khi dùng. Trước khi hiệu chuẩn ta nên làm ấm cân trong vòng 1 giờ.
Cách hiệu chỉnh cân:
- Nhấn phím >O/T< cho đến khi trên màn hình xuất hiện chữ MENU thì buông tay ra. Nhấn phím Mode Off để chuyển đổi giữa các menu khác nhau, khi muốn vào một Menu bất kỳ ta chọn MENU đó rồi nhấn phím >O/T<. Khi muốn thay đổi thông số bấm phím Mode Off.
- Menu bao gồm:
+ Unit: Chứa tất cả các đơn vị của cân bao gồm: g, kg, mg, ct, N, lb, oz, ozt, GN, Dwt, mo, m,…Có thể bật hoặc tắt những đơn vị này theo ý muốn. Khi bật hết tất cả các đơn vị này lên, trong quá trình cân khi muốn thay đổi đơn vị ta chỉ việc nhấn phím Mode off.
+ Lin: Hiệu chỉnh cân, Chọn chức năng này khi ta có hai quả cân chuẩn 100g và 200g.
+ SYS: cho phép chúng ta bật tắt tiếng beep mỗi khi nhấn phím.
+ PRINT: Cho phép cài đặt thông số khi sử dụng máy in.
+ MENU END: Thoát khỏi MENU, trở về chức năng cân bình thường
III. Cách cân:
- Đặt vật cần cân lên bàn cân. Chờ cho cân được ổn định (lúc này chữ “STAB” sẽ được hiển thị) và đọc kết quả.
- Sử dụng chức năng trừ bì:
+ Đặt hộp chứa mẫu lên bàn cân
+ Nhấn phím >O/T<
+ Lấy hộp chứa mẫu xuống, cân sẽ hiển thị khối lượng của hộp chứa mẫu.
+ Đặt mẫu cần cân vào hộp chứa sau đó đặt lên bàn cân để cân. Chờ cho cân ổn định và đọc kết quả.
+ Để trở lại cách cân bình thường ta lấy tất cả các vật có trên bàn cân xuống và nhấn phím >O/T<.
IV. Cách đếm mẫu :
Để thực hiện chức năng này trước hết ta phải bật đơn vị “g” và “PCS” trong Menu Units cách thực hiện như sau:
+ Tắt cân để cân ở trạng thái OFF, nhấn và giữ phím >O/T< cho đến khi MENU xuất hiện trên màn hình. Buông tay ra, chữ UNIT xuất hiện trên màn hình, nếu chữ UNIT không xuất hiện mà thay vào đó là LIN hoặc SYS… thì tiếp tục nhấn phím Mode Off cho đến khi UNIT xuất hiện trên màn hình.
+ Nhấn phím >O/T<, On g hoặc Off g xuất hiện, nhấn phím Mode off để chọn ON.
+ Tiếp tục nhấn phím >O/T<, sẽ chuyển qua các đơn vị khác cho đến khi PCS xuất hiện, bật PCS ở trạng thái ON. Tiếp tục nhấn >O/T< cho đến khi cho đến END.
+ Khi End xuất hiện, Nhấn phím >O/T< để thoát khỏi UNIT.
- Để thoát khỏi Menu, tiếp tục nhấn phím Mode Off cho đến khi Menu END xuất hiện và nhấn phím >O/T< để quay về chức năng cân Bình thường.
+ Sau khi bật PCS thành công ta nhấn và giữ phím >O/T< cho đến khi Set PCS xuất hiện rồi buông tay ra.
+ Trên màn hình sẽ xuất hiện SET 5: cân yêu cầu chúng ta đặt lên 5 mẫu để cân lưu giá trị khối lượng vào bộ nhớ. ( Ví dụ: Đặt lên 5 viên thuốc, cân sẽ cho phép set 5,10,20,50,100 mẫu). Để chuyển đổi mức set ta nhấn phím Mode off.
+ Sau khi đặt khối lượng thích hợp lên bàn cân ta nhấn phím >O/T< để chấp nhận. Bây giờ chúng ta đặt mẫu lên bàn cân và xem kết quả.
+ Để xem khối lượng mẫu bao nhiêu ta nhấn phím Mode Off.

V. Hiệu chuẩn cân:
- Cân đang ở chế độ ON ta nhấn và giữ phím >O/T< cho đến khi màn hình xuất hiện chữ CAL.
- Buông tay ra trên màn hình xuất hiện chữ –C- xuất hiện trên màn hình tiếp sau đó là khối lượng quả cân cần phải đặt lên đĩa cân.
- Đặt quả cân chuẩn theo như yêu cầu của cân lên bàn cân.
- Nhấn phím >O/T< chữ –C- xuất hiện và tiếp sau đó là khối lượng của quả cân chuẩn.
- Lấy quả cân chuẩn khỏi đĩa cân. Cân đã hiệu chuẩn xong.