Chuẩn bị thiết bị:

-         Đặt thiết bị nơi khô ráo, cân bằng. Kiểm tra nguồn  cung cấp 220V AC.

-         Điều chỉnh kính lúp sao cho người sử dụng tiện quan sát.

-         Cấp nguồn cho máy.

-         Bật công tắc nguồn ở phía sau máy.

Cách sử dụng như sau:

Chức năng :

-   Màn hình         : Hiển thị giá trị đếm, giá trị trung bình.

-   AVERAGE     : Dùng tính giá trị trung bình (ít nhất có 2 giá trị).

-   RESET                        : Xoá tất cả các giá trị hiển thị và lưu lại.

-   NÚM VẶN PHÍA SAU: Chỉnh độ nhạy đếm.

-   SAVE               : Lưu giá trị để tính trung bình.

Cách đếm:

-         Dùng bút (có thể dùng nhiều loại) chấm vào những con khuẩn mà ta thấy được. Mỗi lần chấm như vậy bút sẽ phát ra tiếng kêu beep và tăng giá trị lên 1.

-         Muốn tính trung bình:

+ Sau một lần đếm xong, ta nhấn phím SAVE để lưu.

+ Tiếp tục nhấn phím SAVE để trở lại màn hình đếm, khi đó ta bắt đầu đếm lại.

+ Sau khi lưu từ 2 giá trị trở lên.  Ta nhấn giữ phím AVERAGE để xem giá trị trung bình.