I. Mơ tả máy

- Speed control knob: nm vặn chọn tốc độ

- Mode button: phím chọn kiểu hoạt động

- Mains on / off: phím tắt/ mở my

- IEC connector:

II. Cách hoạt động máy:

Thiết bị có 2 kiểu hoạt động: chạy lin tục v chạy ngắt qung

1.      Hoạt động liên tục:

-         Bật nguồn bằng cch nhấn phím On/Off

-         Nhấn phím Mode, đèn hiển thị tại  Continue

-         Điều chỉnh tốc độ lắc bằng cách xoay núm điều khiển tốc độ

-         Nếu muốn ngưng xoay núm tốc độ về vị trí 0 hoặc tắt phím On/ Off

2.      Hoạt động ngắt qung:

-         Bật nguồn bằng cch nhấn phím On/Off

-         Nhấn phím Mode, đèn hiển thị tại  Touch

-         Điều chỉnh tốc độ lắc bằng cách xoay núm điều khiển tốc độ

-         Dùng ống nghiệm chứa mẫu và nhấn xuống miếng đệm (Rubber cap).

-         Nếu muốn ngừng thì nhấc ống nghiệm ln.