- Nhấn nút On/ Off để bật máy.

- Máy có hai chế độ hoạt động : liên tục hoặc hẹn giờ (thời gian).

- Muốn chọn chế độ hoạt động thì :

+ Nhấn và giữ phím SET cho đến khi biểu tượng I hoặc  nhấp nháy.

+ Tiếp tục nhấn giữ phím SET đồng thời xoay núm vặn để chọn 1 trong 2 chế độ. (I:chạy liên tục hoặc  :chạy theo thời gian)

1.Chế độ chạy liên tục :

- Chọn chế độ chạy liên tục.

- Xoay núm On/Off để chọn khi đó đèn sẽ chớp nháy tại mục cần cài đặt.

- Nhấn giữ phím SET và xoay nút On/Off để cài đặt nhiệt độ.

- Sau khi cài đặt xong thi chờ vài giây tủ hoạt động .

2.Chế độ chạy theo thời gian :

- Chọn chế độ chạy theo thời gian.

- Xoay núm On/Off về bên trái, thì màn hình hiển thị thời gian nhấp nháy. Nhấn giữ phím SET và xoay núm On/Off để cài đặt thời gian.Với mỗi bước nhảy là 1 phút.

- Xoay núm On/Off về bên phải, thì màn hình hiển thị nhiệt độ nhấp nháy. Nhấn giữ phím SET và xoay núm On/Off để cài đặt nhiệt độ.

- Sau khi cài đặt xong thì chờ vài giây tủ hoạt động .

- Thời gian được đếm lùi khi tủ đã cài đặt xong và hoạt động. Hết thời gian cài đặt thì tủ sẽ tự động ngưng gia nhiệt.