Melting Point Apparatus SMP3

(Máy Đo Nhiệt Độ Nóng Chảy)

Model: SMP3. Hãng SX: Bibby_Anh

I/ Các bộ phận và các phím chức năng:

1. Bộ phận lấy mẫu : gồm 3 vị trí đo mẫu.

2. Ống kính quan sát.

3. Công tắc nguồn .

4. Màn hình hiển thị (LCD).

5. Phím “MODE” : Chuyển đổi để chọn trạng thái nhiệt độ và độ gia nhiệt.

6. Phím “START”: Bắt đấu chu kỳ gia nhiệt làm nóng chảy.

7. Phím “STOP”: Dừng chu kỳ nóng chảy.

8. Phím “” hoac“” : kết hợp với phím “MODE” để chọn nhiệt độ nóng chảy và dốc nhiệt độ(cường độ gia nhiệt).Kết hợp với phím “STORE SAMPLE” để lưu nhiệt độ đo được.

9. Phím “Store Sample 1, 2, 3” : Dùng lưu trữ và đọc giá trị nhiệt độ nóng chảy đã lưu.

II/ Các Bước Hoạt Động :

1. Bật nguồn (Power On)

2. Màn hình sẽ hiển thị “STUART SMP3” tiếp theo là “VESION 3.0”.

Sau đó dừng lại màn hình là:

COOLING 20.50C (giá trị nhiệt độ môi trường hiện tại của máy)

TO AMBIENT

3. Đặt 3 mẫu thí nghiệm vào bộ phận đặt mẫu.

4. Nhấn phím “MODE” màn hình sẽ hiển thị :

PLATEAU 3500C

Sử dụng phím “”,“”để tăng , giảm nhiệt độ nóng chảy.

5. Nhấn phím “MODE” lần nữa màn hình hiện:

SLOPE 5.00C/Cm

Sử dụng phím “”,“”để tăng , giảm cường độ gia nhiệt.

6. Nhấn “MODE” lần nữa thì màn hình hiện:

COOLING TO AMBIENT

Nhấn tiếp “START” thì máy sẽ bắt đầu gia nhiệt đến nhiệt độ đã đặt.

Khi đó màn hình hiện : “HEATING” và nhiệt độ cụ thể

Khi có Đèn LED báo hiệu thì sẽ có một nhiệt độ nóng chảy . Lúc này màn hình chuyển sang “STEADY”

7. Nhấn “START” thì thí nghiệm sẽ tiếp tục. Màn hình sẽ hiển thị

RAMPING 200.40C

Khi đạt được nhiệt độ nóng chảy thì sẽ được lưu trong STORE SAMPLE

Các giá trị nhiệt độ này được lưu trong bộ nhớ. Xem lại bằng cách nhấn Phím : Store Sample 1, Store Sample 2, Store Sample 3 .

8. Khi đã xác định được các nhiệt độ nóng chảy thì nhấn phím “STOP”. Lúc này màn hình sẽ chuyển sang :

COOLING TO ABIENT

Lúc này các giá trị sẽ được thể hiện.

III/ Ghi chú.

1/ Thiết lập chế độ Ngôn Ngữ sử dụng cho máy: ( chỉ làm lần đầu tiên khi chưa chọn đúng ngôn ngữ cần sử dụng)

• Bật công tắc nguồn + ấn giữ hai phím “”,“”

• Sử dụng phím “”,“” để chọn lọai ngôn ngữ : ENGLISH, ESPANOL, FRANCAIS, DEUTESCH hoặc ITALIANO.Khi đúng yêu cầu sử dụng ngôn ngữ nào thì ấn phím “START”

2/ Cách Kiểm tra và Xem lại giá trị nhiệt độ đã lưu:

a. Nếu kiểm tra lại trạng thái nhiệt độ nóng chảy và độ gia nhiệt thì nhấn phím “START” tiếp theo phần II.

Khi đó màn hình sẽ hiện:

COOLING TO PLAT

COOLING 199.60C

b. Ấn phím START để kiểm tra lại

c. Nếu khác với những thôn số theo yêu cầu thí nghiệm thì đặt lại nhiệt độ cho phù hợp.Nhấn START để quá trình sẽ thực hiện.

d. Xem lại các giá trị nhiệt độ đã lưu trong bộ nhớ : Ấn phím “STORE SAMPLE” thì màn hình sẽ hiện :

STOI-1 202.10C (Lưu trong Store Sample1: giá trị nhiệt độ là 202.10C )

Giá trị nhiệt độ chính sẽ được lưu nhớ và tiếp theo các nhiệt độ nóng chảy khác sẽ được nạp tiếp theo khi ấn phím “START”

(”Các giá trị về nhiệt độ chỉ mang tính chất mô phỏng”)