Ngôn ngữ: Vietnam

Chào mừng Quý Khách Công Ty Nguyên Anh

Liên hệ (028) 3842 1850

Xác đinh nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn với dải M.I.C.E Oxoid (Thermo Scientific)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Các hình khác

  • Xác đinh nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn với dải M.I.C.E Oxoid (Thermo Scientific)
  • Xác đinh nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn với dải M.I.C.E Oxoid (Thermo Scientific)
  • Xác đinh nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn với dải M.I.C.E Oxoid (Thermo Scientific)

Xác đinh nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn với dải M.I.C.E Oxoid (Thermo Scientific)

Tình trạng: Còn hàng

Để nhận được giá tốt nhất xin Quý Khách "CHAT" với nhân viên hỗ trợ online hoặc click vào "YÊU CẦU BÁO GIÁ" phía dưới.

Hãng sản xuất: Oxoid (Thermo Scientific) – Anh

Thang xác định nồng độ của hãng Thermo Scientific M.I.C.E cung cấp một thang nồng độ kháng sinh ổn định bao gồm 15 mức pha loãng 2 lần phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (CLSI và ISO).

Thông Tin Của Bạn+

-

Chi tiết

Thang nồng độ kháng sinh để thiết lập giá trị nồng độ tối thiểu ức chế vi khuẩn (MIC).

Thang xác định nồng độ của hãng Thermo Scientific M.I.C.E cung cấp một thang nồng độ kháng sinh ổn định bao gồm 15 mức pha loãng 2 lần phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (CLSI và ISO).

Dễ dàng để đọc các giá trị nồng độ ức chế tối thiểu

• Thang đo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

• Phông chữ lớn giúp đơn giản hoá việc đọc kết quả

Thực hiện đơn giản

• Thao tác dễ dàng

• Sử dụng dải nồng độ trong gói sau khi xé vỏ ngoài

Tiện lợi

• Gói đơn - chỉ cần mở và sử dụng

• Quy cách 10 và 50 gói

• Tất cả các loại kháng sinh được lưu trữ ở 2-8oC

Kết quả chính xác

• Thử nghiệm quốc tế đã báo cáo hiệu suất tương đương với các phương pháp theo tiêu chuẩn.

 

Quy cách
(test)

Mã code

Nồng độ

DẢI XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHÁNG SINH TỐI THIỂU ỨC CHẾ VI KHUẨN

1

10

MA0100D

32-0.002µg/ml

Penicillin 32 M.I.C.E.

2

50

MA0100F

32-0.002µg/ml

Penicillin 32 M.I.C.E.

3

10

MA0101D

256-0.015µg/ml

Penicillin 256  M.I.C.E.

4

50

MA0101F

256-0.015µg/ml

Penicillin 256 M.I.C.E.

5

10

MA0102D

256-0.015µg/ml

Vancomycin 256  M.I.C.E.

6

50

MA0102F

256-0.015µg/ml

Vancomycin 256 M.I.C.E.

7

10

MA0103D

256-0.015µg/ml

Metronidazole 256 M.I.C.E.

8

50

MA0103F

256-0.015µg/ml

Metronidazole 256 M.I.C.E.

9

10

MA0104D

32-0.002µg/ml

Ciprofloxacin 32 M.I.C.E.

10

50

MA0104F

32-0.002µg/ml

Ciprofloxacin 32 M.I.C.E.

11

10

MA0105D

256-0.015µg/ml

Tetracycline 256 M.I.C.E.

12

50

MA0105F

256-0.015µg/ml

Tetracycline 256 M.I.C.E.

13

10

MA0106D

256-0.015µg/ml

Linezolid 256 M.I.C.E.

14

50

MA0106F

256-0.015µg/ml

Linezolid 256 M.I.C.E.

15

10

MA0107D

256-0.015µg/ml

Amoxycillin/Clav. Acid 256 M.I.C.E.

16

50

MA0107F

256-0.015µg/ml

Amoxycillin/Clav. Acid 256 M.I.C.E.

17

10

MA0108D

256-0.015µg/ml

Erythromycin 256 M.I.C.E.

18

50

MA0108F

256-0.015µg/ml

Erythromycin 256 M.I.C.E.

19

10

MA0109D

256-0.015µg/ml

Amoxycillin 256 M.I.C.E.

20

50

MA0109F

256-0.015µg/ml

Amoxycillin 256 M.I.C.E.

21

10

MA0110D

256-0.015µg/ml

Ampicillin 256 M.I.C.E.

22

50

MA0110F

256-0.015µg/ml

Ampicillin 256 M.I.C.E.

23

10

MA0111D

32-0.002µg/ml

Cefotaxime 32 M.I.C.E.

24

50

MA0111F

32-0.002µg/ml

Cefotaxime 32 M.I.C.E.

25

10

MA0112D

256-0.015µg/ml

Cefotaxime 256 M.I.C.E.

26

50

MA0112F

256-0.015µg/ml

Cefotaxime 256 M.I.C.E.

27

10

MA0113D

32-0.002µg/ml

Levofloxacin 32 M.I.C.E.

28

50

MA0113F

32-0.002µg/ml

Levofloxacin 32 M.I.C.E.

29

10

MA0114D

256-0.015µg/ml

Oxacillin 256 M.I.C.E.

30

50

MA0114F

256-0.015µg/ml

Oxacillin 256 M.I.C.E.

31

10

MA0115D

32-0.002µg/ml

Imipenem 32 M.I.C.E.

32

50

MA0115F

32-0.002µg/ml

Imipenem 32 M.I.C.E.

33

10

MA0116D

256-0.015µg/ml

Gentamicin 256 M.I.C.E.

34

50

MA0116F

256-0.015µg/ml

Gentamicin 256 M.I.C.E.

35

10

MA0117D

1024-0.06µg/ml

Gentamicin 1024 M.I.C.E.

36

50

MA0117F

1024-0.06µg/ml

Gentamicin 1024 M.I.C.E.

37

10

MA0118D

256-0.015µg/ml

Teicoplanin 256 M.I.C.E.

38

50

MA0118F

256-0.015µg/ml

Teicoplanin 256 M.I.C.E.

39

10

MA0119D

256-0.015µg/ml

Clindamycin 256 M.I.C.E.

40

50

MA0119F

256-0.015µg/ml

Clindamycin 256 M.I.C.E.

41

10

MA0120D

256-0.015µg/ml

Ceftazidime 256 M.I.C.E.

42

50

MA0120F

256-0.015µg/ml

Ceftazidime 256 M.I.C.E.

43

10

MA0121D

32-0.002µg/ml

Meropenem 32 M.I.C.E.

44

50

MA0121F

32-0.002µg/ml

Meropenem 32 M.I.C.E.

45

10

MA0122D

32-0.002µg/ml

Ceftriaxone 32 M.I.C.E.

46

50

MA0122F

32-0.002µg/ml

Ceftriaxone 32 M.I.C.E.

47

10

MA0124D

256-0.015µg/ml

Tigecycline 256 MICE

48

50

MA0124F

256-0.015µg/ml

Tigecycline 256 MICE

49

10

MA0125D

256-0.015µg/ml

Daptomycin 256 MICE

50

50

MA0125F

256-0.015µg/ml

Daptomycin 256 MICE

51

10

MA0127D

32-0.002µg/ml

Ceftaroline 32 M.I.C.E

52

50

MA0127F

32-0.002µg/ml

Ceftaroline 32 M.I.C.E.

53

10

MA0135D

256-0.015µg/ml

Amikacin 256 M.I.C.E.

54

50

MA0135F

256-0.015µg/ml

Amikacin 256 M.I.C.E

Thông tin kỹ thuật

Hãng Sản Xuất Oxoid (Thermo Scientific) – Anh
Bản tin điện tử
Follow us