GIỚI THIỆU KNF NEUBERGER GMBH

KNF NEUBERGER GmbH

Address: Alter Weg 3 D-79112 Freiburg – Munzingen, Germany.

Telephone: +49 (0) 7664 5909-0

Fax: +49 (0) 7664/5909-99

www.knf.com

Được thành lập vào năm 1946 ở Freiburg im Breisgau, KNF đã bắt đầu phát triển, sản xuất và bán các loại bơm màng vào năm 1962. Công ty, vẫn là công ty gia đình cho đến ngày hôm nay, đã phát triển rất nhanh và tạo nên tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp bơm bằng những ứng dụng tiên phong và dấn thân vào những thị trường mới.

Cuối thập niên 60, công ty bắt đầu củng cố tên tuổi trên trường quốc tế bằng cách thành lập công ty con tại Pháp. Hiện nay, tập đoàn KNF bao gồm 16 công ty trên khắp thế giới, kể cả 5 cơ sở sản xuất.

Với danh mục đầu tư sản phẩm diện rộng về hệ thống và bơm chuyên dụng, KNF là nhà sản xuất tiên phong qua nhiều thập kỷ. Lượng khách hàng rất nhiều trên khắp thế giới tin tưởng, KNF cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và bền đáp ứng những ứng dụng rộng rãi khác nhau.