Thiết bị tạo ra điện từ mồ hôi và chuyển động cơ thể

Các nhà nghiên cứu từ Đại học California của Mỹ đang phát triển một thiết bị gắn trên áo có thể tạo ra năng lượng để sạc điện thoại.

Previous Post
Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030
Next Post
Kính viễn vọng nổi săn ‘hạt ma’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed