Bibby Scientific Limited

Beacon Road, Stone, Staffordshire, ST15 OSA, UK

Tel: +44 (0) 1785 812 121

Fax: +44 (0) 1785 810 405

www.bibby-scientific.com

Bibby Scientific là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thiết bị phòng thí nghiệm trên thế giới, Bibby Scientific Ltd cung cấp những nhãn hiệu được quốc tế công nhận về danh tiếng cũng như chất lượng cao của sản phẩm. Bibby Scientific cung cấp những thiết bị phòng thí nghiệm chất lượng cao và những sản phẩm khác dùng cho phòng thí nghiệm, những thiết bị khoa học kỹ thuật để bàn của chúng tôi là một trong 5 nhãn hiệu nổi tiếng nhất.

Stuart

Stuart® là nhãn hiệu sản xuất các thiết bị phòng thí nghiệm có tính chuyên ngành cao. Bao gồm các thiết bị: máy lắc ống máu, máy đếm khuẩn lạc, máy khuấy từ gia nhiệt, tủ lai phân tử, máy lắc, máy khuấy và hệ thống cất nước.

Techne
Techne® là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới cho thiết bị điều khiển nhiệt, bao gồm bể cách thủy, block gia nhiệt và những sản phẩm sinh học phân tử như tủ ấm lai phân tử và máy luân nhiệt. Techne sản xuất nhiều dòng sản phẩm chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ trong phòng thí nghiệm. Những dòng thiết bị khoa học này được phát triển rất chuyên biệt cho việc kiểm soát nhiệt độ.

Jenway

Jenway là nhà sản xuất các thiết bị khoa học kỹ thuật bao gồm: máy quang phổ UV/Vis, quang kế ngọn lửa, máy so màu, các thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm như: máy đo Oxy hòa tan, máy đo pH và máy đo độ dẫn điện

Electrothermal

Electrothermal cung cấp nhiều dòng sản phẩm bếp gia nhiệt và bếp gia nhiệt có khuấy với nhiều hình dáng và thể tích khác nhau, điều khiển nhiệt độ chung hay điều khiển riêng từng bếp. Ngoài bếp gia nhiệt, Electrothermal còn sản xuất máy đo điểm nóng chảy, bếp phá mẫu STEM dùng trong ngành dược. Electrothermal có 70 năm cung cấp thiết bị thí nghiệm và những sản phẩm chuyên dùng gia nhiệt, làm lạnh và khuấy.

PCRmax

Là nhãn hàng mới nhất trong tập đoàn Bibby, PCRmax chuyên sản xuất máy PCR và máy Real time PCR